: Γιώργος Κόρδης: "Ημερολόγιο"
: Κόρδης Γιώργος
: Ατομική
: 2020
: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού - "αίθουσα Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου"
: Θεσσαλονίκη
: Μυλωνάς Γιώργος