Τίτλος: Αθηνά Χατζή: "Αστικά ημιτόνια"
Καλλιτέχνης: Χατζή Αθηνά
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery Genesis
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κρητικού Ίρις