Τίτλος: "Ubuntu–Πέντε δωμάτια από τη συλλογή Χάρη Δαυίδ"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων Ισόγειο)
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Emily Tsingou, Osei Bonsu, Rashid Johnson, Elvira Dyangani Ose, Burkhard Varnholt.
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση παρουσιάστηκαν έργα 34 καλλιτεχνών από την Αφρική αλλά και καλλιτεχνών της αφρικανικής διασποράς.