Τίτλος: "Yves Navarre rencontre Alekos Fassianos"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Elysee Saint-Honore
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία