Τίτλος: Ελένη Λύρα: "Αγορά"
Καλλιτέχνης: Λύρα Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Βαρβάκειος Κρεαταγορά
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Πανταζής Στρατής