Τίτλος: Ali Banisadr: "Ultramarinus--Beyond the Sea"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κοσμαδάκη Πολύνα
Παρατηρήσεις: Virtual παρουσίαση της έκθεσης κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του Μουσείου λόγω της πανδημίας.