Τίτλος: Pernille Koldbech Fich: "Preparing for the Beach"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο Οδού Πειραιώς
Τοποθεσία: Αθήνα