Τίτλος: Κυριακή Γονή: "Κήπος Δεδομένων"
Καλλιτέχνης: Γονή Κυριακή
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή έκθεση