Τίτλος: Richard Long: "Athens Slate Line"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Ιερό Διονύσου Ελευθερέως, Περίπατος, Νότια Κλιτύς Ακρόπολης
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κουντούρη Ελίνα