Τίτλος: "Matrix: Akashic Fields Forever"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Ανώτατη Σχολή Εμποροπλοιάρχων Ύδρας
Τοποθεσία: Ύδρα
Επιμέλεια: Αντωνίτσης Δημήτρης
Παρατηρήσεις: To Hydra School Projects πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού ΝΕΟΝ. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.