Τίτλος: "Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2021
Παρατηρήσεις: Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα res.momus.gr και παρουσιάζονται περισσότερα από 100 έργα τέχνης 62 καλλιτεχνών από τις συλλογές των φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Η έκθεση είναι διαρθρωμένη σε τρεις ενότητες: Η πρώτη ενότητα με τίτλο "Animus Immortalis Est", η δεύτερη ενότητα με τίτλο "Κάτι Σαν Σπίτι" και η τρίτη ενότητα με τίτλο "Κλιματική Κρίση". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.