Τίτλος: Αριστείδης Λάππας: "Tenderness of a Cutting Sword"
Καλλιτέχνης: Λάππας Αριστείδης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: The Breeder
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Ψηφιακή περιήγηση λόγω lockdown.