Τίτλος: "Η Αλεξάνδρα στη Χώρα των Θαυμάτων. ΠΡΑΞΗ ΙΙ: Όταν δεν ξέρεις πού πας, όλοι οι δρόμοι σε οδηγούν εκεί"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Project Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κολλάρου Αλεξάνδρα
Παρατηρήσεις: Διαδικτυακή έκθεση. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.