Τίτλος: Θάλεια Χιώτη: "Διχαλωτά Μονοπάτια"
Καλλιτέχνης: Χιώτη Θάλεια
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Batagianni Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα