Τίτλος: Αντωνία Μαντζούκα: "Μικρά ψυχογραφήματα"
Καλλιτέχνης: Μαντζούκα Αντωνία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου-Ευταξία
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μαστρογιάννης Γεώργιος