Τίτλος: "Anthropause"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης - Αποθήκη Α΄ Προβλήτα Α΄ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Παπαϊωάννου Ηρακλής
Παρατηρήσεις: Το σύνολο του υλικού της έκθεσης και της προβολής θα είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή πλατφόρμα του MOMus, res.momus.gr.