Τίτλος: "Λυπιού"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος A-Dash στην οδό Ασκληπιού & βιβλιοπωλείο Επίκεντρο
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Πετκοπούλου Χριστίνα
Παρατηρήσεις: Έκθεση αφιερωμένη στην Κατερίνα Αγγελάκη-Ρούκ. Η διάρκεια της έκθεσης αναφέρεται στον κατάλογο έως τον Φεβρουάριο του 2021. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.