Τίτλος: Κωνσταντίνος Νίκου: "Yeaming for truth"
Καλλιτέχνης: Νίκου Κωνσταντίνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Evripides Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα