Τίτλος: Σταμάτης Λάσκος: "Ασύμβατες Τροχιές"
Καλλιτέχνης: Λάσκος Σταμάτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης "δ."
Τοποθεσία: Βόλος