Τίτλος: "Κληρονόμος πουλιών, 15 καλλιτέχνες για τον Μίλτο Σαχτούρη"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Παλιά Δημοτική Αγορά Ύδρας
Τοποθεσία: Ύδρα
Επιμέλεια: Υφαντή Ευγενία
Παρατηρήσεις: Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "Κουντουριώτεια 2020", Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.