Τίτλος: "Διάλογοι"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος-Δεξαμενή
Τοποθεσία: Αθήνα