Τίτλος: "Συλλογή Σωτήρη Φέλιου"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Διαδικτυακή έκθεση
Παρατηρήσεις: Διαδικτυακή παρουσίαση στην πλατφόρμα της Google Art. Στην έκθεση υπάρχουν 4 ενότητες με τους τίτλους: "Δεν αρκεί να βλέπεις, πρέπει να κοιτάς", "Χώροι πέραν του εννοημένου", "Πίνακες που κρατούν καλά κρυμμένα τα μυστικά τους" και "Τρόποι να μπεις στην πραγματικότητα".