: Κώστας Ευαγγελάτος: "Αλίκτυπες μορφές και φόρμες"
: Ευαγγελάτος Κώστας
: Ατομική
: 2020
: Σύγχρονη Πινακοθήκη Villa Ροδόπη
: Αργοστόλι, Κεφαλονιά