Τίτλος: Κώστας Ευαγγελάτος: "Αλίκτυπες μορφές και φόρμες"
Καλλιτέχνης: Ευαγγελάτος Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Art Studio Est-La Chambre
Τοποθεσία: Αθήνα