Τίτλος: Μιλένα Δημητροκάλλη: "Echoes"
Καλλιτέχνης: Δημητροκάλλη Μιλένα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Πορτάρα, Χώρα Νάξου
Τοποθεσία: Νάξος