Τίτλος: "Teras Terra - Λητώ Κάττου - Πέτρος Μώρης"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Galeria Duarte Sequeira
Τοποθεσία: Πορτογαλία
Παρατηρήσεις: Πρόκειται για ατομικές εκθέσεις σε κοινή παρουσίαση.