Τίτλος: Χριστόφορος Δουλγέρης: "Εν τω γίγνεσθαι"
Καλλιτέχνης: Δουλγέρης Χριστόφορος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2020
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κουτσομάλλης Κυριάκος, Δουλγέρης Χριστόφορος