Τίτλος: Andrew Levitas: "Ας γίνει η αλήθεια προκατάληψη"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2021
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κουτσομάλλη-Moreau Μαρία