Τίτλος: Μιχάλης Μαδένης: "Επιστροφή στο τοπίο"
Καλλιτέχνης: Μαδένης Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Evripides Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα