Τίτλος: "Mediterranea 19 Young Artists Biennale: School of Waters"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2021
Χώρος Διεξαγωγής: Palazzo S.U.M.S, Galleria Nazionale, Universita degli Studi di Santa Chiara, Museo dell Emogrante, Teatro Titano, Cisterne Piannello, Prima Torre - Torre Guaita, Borgo Maggiore, Cinema Concordia, Museo di Storia Naturale
Τοποθεσία: Σαν Μαρίνο, Ιταλία
Επιμέλεια: Castiglioni Alessandro, Frangi Simone, Araouzou Denise, Colleti Giulia, Γιαννικόπουλος Πάνος, Gregnanin Giulia, Polyviou Theodoulos, Τζωρτζακάκη Αγγελική, Βαμβούκλης Νικόλας
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.