Τίτλος: Δημήτρης Χατζής
Καλλιτέχνης: Χατζής Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Galleria Schneider
Τοποθεσία: Ρώμη, Ιταλία