Τίτλος: Απόστολος Κούστας: "Εναγκάλιση"
Καλλιτέχνης: Κούστας Απόστολος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Δημοτική Πινακοθήκη Λευκάδας
Τοποθεσία: Λευκάδα
Επιμέλεια: Βικάτου Ολυμπία, Στάϊκου Βίβιαν.