Τίτλος: Πελαγία Ταμπακάκη
Καλλιτέχνης: Ταμπακάκη Πελαγία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι