Τίτλος: "Volatile"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Holy Trinity Greek Orthodox Church
Τοποθεσία: Βιέννη, Αυστρία