Τίτλος: Νανά Βέττα: "Πέρασμα"
Καλλιτέχνης: Βέττα Νανά
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery Genesis
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Πλέσσα Ελισάβετ