Τίτλος: Νίκος-Γαβριήλ Πεντζίκης
Καλλιτέχνης: Πεντζίκης Νίκος-Γαβριήλ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα