Τίτλος: Αρετή CatK Κλουτσινιώτη: "Exploration"
Καλλιτέχνης: Κλουτσινιώτη CatK Αρετή
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Art Zone 42 Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα