Τίτλος: Γιώργος Τσάτσος: "Περαστικός στην Ευτοπία"
Καλλιτέχνης: Τσάτσος Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Contemporary Athens
Τοποθεσία: Αθήνα