Τίτλος: "Video Art Μηδέν"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Διάφοροι χώροι Καλαμάτας
Τοποθεσία: Καλαμάτα
Επιμέλεια: Ομάδα επιμέλειας: Γιώργος Δημητρακόπουλος, Μάρθα Ζούπα, Ντάνυ Κάργας, Μαρία Μπουρίκα, Όλγα Παπαδήμα, Γιούλα Παπαδοπούλου, Όλγα Παπαδοπούλου, Βασίλης Παπαευσταθίου (Filmhouse), Νίκος Ποδιάς, Μαργαρίτα Σταυράκη.
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.