Τίτλος: "Ανα-κύκλωση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: ΔΕΘ – HELEXPO , Περίπτερο 15
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Τσάτσης Παντελής
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 1ης Διεθνούς Έκθεσης για την Κυκλική Οικονομία, FORWARD GREEN . Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.