Τίτλος: River Cousin: "Half Life"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: OKAY initiative space
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: OKAY initiative space