Τίτλος: Γιαννούλης Χαλεπάς: "Γλυπτικής μέγιστον μάθημα"
Καλλιτέχνης: Χαλεπάς Γιαννούλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού
Τοποθεσία: Τήνος
Επιμέλεια: Γουλάκη-Βουτυρά Αλεξάνδρα.