Τίτλος: "Σε γνωρίζω από την όψι: Πρόσωπα του ΄21"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κρητικού Ίρις, Παναρίτη Παναγιώτα.
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο των 200 χρόνων από τη συγγραφή του έργου "Ύμνος εις την Ελευθερίαν" του Διονύσιου Σολωμού. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.