Τίτλος: "Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας & X-Bowling Art Center
Τοποθεσία: Ελευσίνα
Επιμέλεια: Γρέγου Κατερίνα Βοηθός επιμελήτρια: Βασιλάκου Δώρα
Παρατηρήσεις: Κεντρική έκθεση σύγχρονης τέχνης της "2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.