Τίτλος: Απόστολος Λάβδας: "Μνήμες Χρώματα"
Καλλιτέχνης: Λάβδας Απόστολος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Fine Arts Καπόπουλος
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη