Τίτλος: "Pektries"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Stoa 42
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η perfomance πραγματοποιήθηκε από το "COMOTIRIO" εικαστικό δίδυμο των Νάιρα Στεργίου και Εριφύλη Βενέρη.