Τίτλος: Αργυρώ Λεβέντη: "Δέντρα και Καράβια"
Καλλιτέχνης: Λεβέντη Αργυρώ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας
Τοποθεσία: Ύδρα