Τίτλος: "29οι Πλόες: Ανθρώπων Άστεα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως
Τοποθεσία: Άνδρος
Επιμέλεια: Σχινά Αθηνά
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετέχει και η Ιωάννα Καζάκη.