Τίτλος: Ορέστης Κύρτσης: "Τηλεφωνικά Ασυνείδητα"
Καλλιτέχνης: Κύρτσης Ορέστης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2023
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι