Τίτλος: Σπύρος Κατσίμης
Καλλιτέχνης: Κατσίμης Σπύρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2022
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι